search

Thema's

Inkoopvoorwaarden

Bij eerdere incidenten is de COV erop gewezen dat zij in algemene inkoopvoorwaarden (voor de leden) geen ketenaspecten heeft staan en dat daar een kans ligt om extra garanties te helpen afdwingen. Het gebruik van besmet veevoer door een veehouder kan enorme consequenties hebben voor een slachterij (tot recall). Ook als veehouders niet zouden voldoen aan regelgeving inzake kwaliteitssystemen of zelfcontrole (MKS) kan dit forse gevolgen hebben voor de slachterij. Met het herformuleren van algemene inkoopeisen wil de COV de verantwoordelijkheden duidelijk neerleggen in de keten en garanties vragen voor eisen die voortkomen uit maatschappelijke discussies. De COV heeft zich ten doel gesteld dat de aangesloten slachterijen allen werken met vergelijkbare inkoopeisen waar het gaat om maatschappelijke verwachtingen, het dierenwelzijn of voedselveiligheidsissues. Verantwoordelijkheden rond het zorgvuldig houden en adequaat aanleveren van slachtvee worden daar gelegd waar deze horen en daar kan niet aan worden getornd.

 

Verantwoordelijkheden neerleggen

Met het herformuleren van algemene inkoopeisen wil de COV de verantwoordelijkheden duidelijk neerleggen in de keten en garanties vragen voor eisen die voortkomen uit maatschappelijke discussies. Het lidmaatschap van de COV heeft daarmee weer extra betekenis gekregen.

Algemene inkoopeisen
De COV heeft zodoende werk gemaakt van nieuwe (algemene) inkoopeisen. In eerste instantie ging het om nieuwe inkoopvoorwaarden. Veel slachterijen werken met eigen inkoopvoorwaarden die op punten kunnen afwijken van COV voorwaarden. Daarom is besloten dat de COV inkoopeisen opstelt en de bij de COV aangesloten slachterijen (minimaal) deze eisen voor levende dieren opnemen in de eigen voorwaarden.

COV-lidmaatschap
Medio zomer 2016 hebben COV-leden de COV inkoopeisen opgenomen in eigen voorwaarden.
In de algemene ledenvergadering (feb. 2016) zijn de COV leden akkoord gegaan met de algemene inkoopeisen, die daarmee (statutair) onderdeel geworden zijn van het COV-lidmaatschap, dat zo extra betekenis heeft gekregen.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

Geen gegevens beschikbaar

  • Documenten    Geen documenten beschikbaar

    Nieuws    Standpunten    Geen documenten beschikbaar