search

Thema's

Milieu

In alle bedrijfstakken speelt de maatschappelijke opdracht voor het verder verduurzamen van de productie en de zorg voor het milieu. Ook het houden van vee en de productie van vlees leggen doen een beroep op natuurlijke grondstoffen en leggen dus druk op het milieu.
Willen we generaties na ons dezelfde consumptie mogelijkheden bieden, dan moeten milieuvraagstukken onder ogen worden gezien en oplossingen worden gevonden. Dat is wat momenteel op brede schaal in de Nederlandse vee- en vleessector gebeurt.

In behoeften voorzien

Wereldwijd willen mensen vlees eten; zeker als de welvaart toeneemt, wat in een aantal grote economieën buiten de EU het geval is.
De vraag voor komende jaren is dan ook hoe met de beschikbare natuurlijke bronnen de groeiende wereldbevolking verantwoord kan worden gevoed.

Monitoring
Uitputting van de natuurlijke grondstoffen is een wereldwijd vraagstuk.
Nederland kan dat niet alleen op de schouders nemen, maar neemt wel een eigen verantwoordelijkheid. Zo zijn we ons al erg bewust van de situatie. En we meten nauwgezet de vorderingen in eigen land.

Nederlandse overheidsdiensten bekijken de stand van zaken aan de hand van de zogeheten duurzaamheidsmonitors. Zo is er de Monitor Duurzaam Nederland 2009 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).
De ontwikkelingen in Nederland worden als ‘gunstig’ bestempeld, Dan gaat het om ‘psychologische’ omstandigheden als de algemene gezondheid, het opleidingsniveau en het vertrouwen.
 

Bewustzijn
De COV en de aangesloten leden besteden veel aandacht aan een verantwoorde productie. Dat gaat over het bewust, en dus zuinig en efficiënt omgaan met natuurlijke grondstoffen, zoals water, de bodem en energie: met het milieu
Zie ook het Maatschappelijk Jaarverslag van de NL Vleessector

De belangrijkste meer ‘fysische’ problemen spelen mondiaal, zoals het klimaat, de biodiversiteit en uitputting van grondstoffen. Daar zitten vraagstukken rond het houden van vee voor onder meer de productie van vlees.
Een duurzame productie is inmiddels geen verdienste meer, maar 'gewoon' een maatschappelijke randvoorwaarde voor het houden van vee voor de productie van vlees.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Documenten

Geen documenten beschikbaar

standpunten

DocumentenGeen documenten beschikbaar

NieuwsStandpunten06 mei 2024 | Algemeen
Standpunt: Duurzaamheid
Voor COV en haar leden heeft verdere verduurzaming van de vleesproductie hoge prioriteit. …...