search

Hitteprotocol

Ook in geval van extreme temperatuursomstandigheden is het van belang dat het dierwelzijn tijdens het laden op de boerderij, tijdens transport en bij het lossen op de slachterij blijft geborgd. Voor extreme koude geldt dit ook, de normen daarvoor worden nader vastgelegd en uitgewerkt.

De afgelopen jaren is bij extreme hitte gebleken dat het ingestelde protocol, met de maatregelen die de slachthuizen hebben genomen, een goede uitwerking heeft gehad op het borgen van dierwelzijn bij de slachthuizen. Uitgezonderd van enkele incidenten zijn de afgelopen hete zomers goed verlopen. Deze incidenten zijn geëvalueerd en hebben geleid tot extra aandacht en waar nodig maatregelen.

Voor structurele borging van dierwelzijn bij extreme temperatuursomstandigheden dienen de slachterijen sinds 2016 een protocol te hebben met de te nemen maatregelen en dit te laten toetsen door de NVWA. Dit is een invulling van de voorschriften zoals beschreven in de verordening 1099/2009 dierenwelzijnsverordening en de transportverordening 1/2005 en maken onderdeel uit van de Standaardwerkwijzen die ieder slachthuis moet hebben.

Het doel van deze beschrijving is te komen tot een instrumentarium dat het voor slachterijen mogelijk wordt een protocol te kunnen opstellen met eigen maatregelen, waarbij het welzijn van landbouwhuisdieren tijdens transport en bij ontvangst op de slachterij ook onder extreme temperatuur omstandigheden geborgd blijft.

De invulling ervan is voor iedere slachterij verschillend. Het hangt af van de situatie, de ligging van de slachterij en de hoeveelheid aanvoer. Het protocol geeft de slachterij de mogelijkheid om maatregelen gelaagd op te nemen, waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de hitte of koude periode en de mate van extreme temperatuursomstandigheid.