search

Nieuws

Zonder kennis en kunde geen Europese Voedselstrategie

Zonder kennis en kunde geen Europese Voedselstrategie
11 april 2024 | COV-nieuws

Vijf kandidaat Europarlementariërs kruisten de degens tijdens de Openbare ledenvergadering van de COV op 11 april. In Nieuwegein lichtten ze hun positie in Europese politieke veld toe en gaven ze hun visie op het thema Europese voedselstrategie. ‘Besluiten moeten gemaakt worden op basis van kennis en kunde’ was een terugkerende uitspraak in de discussie.
Lara Sibbing (GL/PvdA), Lourens van Bruchem (SGP), Bart Millenaar (VVD), Willemien Koning-Hoeve (CDA) en Jessika van Leeuwen (BBB) debatteerden onder begeleiding van dagvoorzitter Jan Arie Korevaar. Er werd gesproken over eiwitstrategie, arbeidsmigratie, dierenwelzijn en de positie van Nederland in de EU.

Op het gebied van eiwitstrategie gaf Van Leeuwen (BBB) aan dat Nederland heel efficiënt en klimaatvriendelijk voedsel produceert. Koning-Hoeve (CDA), van Bruchem (SGP) en Millenaar (VVD) ondersteunden dit. Waarbij ook innovatie als een belangrijke kracht van de Nederlandse vleessector werd benoemd. Opvallend was de opmerking van Sibbing (GL/PvdA) dat vrijheid in keuze voor plantaardig of dierlijk ergens ophoudt, als het gaat om de impact van de consumptie.

Vrij verkeer van personen in de EU is een groot goed, zo bleek bij de volgende stelling. Millenaar (VVD) toonde zich voorstander van een strategische visie van de overheid op arbeidsmigratie, gezien het grote economisch belang. Van Bruchem (SGP) wees de sector op haar eigen verantwoordelijkheid voor het creëren van huisvesting op eigen terrein. Het belang van de juiste kennis over dit complexe onderwerp werd meermaals benadrukt.

Samenwerken met andere landen en een 'level Playing Field’ op het gebied van dierenwelzijn is van belang. Van Leeuwen (BBB) benoemde het belang van handhaving, in plaats van steeds met nieuwe welzijnsregels. Ook Millenaar (VVD) benoemde de veranderende regelgeving; die zorgt voor onzekerheid voor de ondernemers in de sector. Als reactie op een vraag uit het publiek gaf Sibbing (GL/PvdA) te kennen dat we geen vlees in de EU zouden moeten importeren met een lagere standaard

De positie van de Nederlandse landbouw moet beter worden vertegenwoordigd in de EU, stelde Koning-Hoeve (CDA). We moeten strategischer en slimmer zijn. Van Bruchem (SGP) kon zich hier in vinden en voegde daar aan toe dat Nederland wel eens met de vuist op tafel mag slaan.

Het debat tijdens de COV-jaarvergadering was een groot succes. “We hebben meerdere enthousiaste en gemotiveerde kandidaat Europarlementariërs”, concludeerde COV-voorzitter Laurens Hoedemaker. De bevlogenheid en het heldere besef dat kennis en kunde onmisbaar zijn in het bepalen van de Europese voedselstrategie, is een goed teken voor de toekomst..