search

Nieuws

Goed voedselbeleid heeft wetenschappelijke basis nodig

Goed voedselbeleid heeft wetenschappelijke basis nodig
13 april 2023 | Algemeen

Professionals in de hele vee- en vleesketen moeten in Europa meer bewustwording zien te creëren over de verdere verduurzaming van hun productieketens. Dat geldt ook de toegevoegde waarde van vlees en andere levensmiddelen van dierlijke oorsprong voor de samenleving en de volksgezondheid. Alleen met wetenschappelijk onderbouwde informatie kunnen nationale en Europese overheden effectief beleid maken voor een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Een evenwichtige discussie over de politieke, economische en maatschappelijke uitdagingen voor de Europese veehouderij en vleessector is hard nodig. Dat was het vertrekpunt van een nieuwe wetenschappelijke bijeenkomst door European Livestock Voice in het Spaanse Zaragoza, als vervolg op het eerdere symposium in Dublin in oktober 2022.

‘Simplisme heeft overhand’
De EU-ambitie om meer plantaardig en minder dierlijk te eten kan leiden tot een minder gezond eetpatroon, waarschuwt Alice Stanton van het Ierse Royal College of Surgeons: “Voor de volksgezondheid is het belangrijk dat levensmiddelen van dierlijke oorsprong hun plek in nationale en internationale voedingsadviezen behouden.” Wetenschappers, beleidsmakers en voedselproducenten moeten kritisch zijn op berichtgeving over voeding en gezondheid. ‘Goed nieuws is geen nieuws’ zeggen de media, zodat slecht nieuws meestal prominent gebracht wordt, ook als stevige wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. “Vaak wordt te weinig rekening gehouden met de positieve gezondheidsaspecten van vlees eten, zoals voorkómen van tekorten aan bouwstoffen, vitaminen en spoorelementen”, zegt Stanton.

“Voor de volksgezondheid is het belangrijk dat levensmiddelen van dierlijke oorsprong hun plek in nationale en internationale voedingsadviezen behouden.”

Ook Frédéric Leroy van de Vrije Universiteit in Brussel pleit voor hoge wetenschappelijke standaarden: “In het huidige debat over de toekomst van de veehouderij hebben simplistische en beperkte visies te vaak de overhand. De Verklaring van Dublin (Dublin Declaration of Scientists (www.dublin-declaration.org), oktober 2022) geeft daarop een weerwoord door de vele maatschappelijke voordelen van een duurzame veehouderij te benoemen. Ongeveer 900 wetenschappers hebben die verklaring ondertekend.”

Duurzaamheid
De Farm to Fork strategie van de Europese Unie zet stevig in op promotie van biologische veehouderijsystemen. Dat klinkt misschien duurzaam, maar is het niet: Miguel Angel Higuera van het Spaanse Anprogapor rekent voor dat biologische varkenshouderij een hogere koolstofvoetafdruk per kilo vlees heeft dan de gangbare varkenshouderij: “Voor het klimaat is biologisch vlees dus niet zo’n goede keuze als de gemiddelde consument denkt en wordt voorgehouden”, zegt hij. Ook dit voorbeeld laat zien dat intuïtie niet altijd de beste raadgever is als het gaat om het kiezen van een gezond en duurzaam voedingspatroon.

“Voor het klimaat is biologisch vlees dus niet zo’n goede keuze als de gemiddelde consument denkt en wordt voorgehouden.”

Netwerk
Aan de bijeenkomst in Zaragoza namen ruim 100 deskundigen uit verschillende Europese landen deel. Dit netwerk blijft actief om wetenschap en dus feitelijke informatie leidend te laten zijn in de beleids- en beeldvorming over dierlijke ketens en producten.