search

Nieuws

Nieuwe regels voor hitte-transport op komst

Nieuwe regels voor hitte-transport op komst
02 maart 2023 | Algemeen

De COV heeft samen met de brancheorganisaties in veetransport, de (pluim)veehouderij en de varkenshouderij (POV) protest aangetekend tegen minister Adema die voornemens is de maximum temperatuur voor veetransport vast te leggen op 30 graden Celsius en mogelijk zelfs lager. De organisaties wijzen naar het goedwerkende hitteprotocol en roepen op tot verschuiven van de slachttijden naar koele momenten van de dag. Zij vragen daarvoor medewerking van de NVWA.

De Europese Landbouwraad moet zich nog buigen over de nieuwste adviezen voor veetransport. Desondanks is de Nederlandse landbouwminister er al ijverig mee aan de slag. Het goedwerkende hitteprotocol van de sector zelf wordt volgens de POV genegeerd. De minister heeft dit besluit genomen op basis van rapporten van de European Food Safety Authority (EFSA). Dit is een bureau van de Europese Commissie dat onafhankelijke wetenschappelijke adviezen geeft.

Weinig onderzoek
De rapporten zijn opgesteld als advies voor de Europese Landbouwraad, om nieuwe wetgeving voor diertransport op te stellen. In het EFSA-rapport wordt meermalen aangegeven dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar het welzijn tijdens transporten. Dit geldt ook voor de invloed van temperatuur tijdens transport. Een Europese impact-analyse volgt nog, ook is nog niet bekend welke adviezen de Europese Landbouwraad gaat overnemen. Desondanks trekt de Nederlandse minister alvast zijn conclusies.

Hitteprotocol genegeerd
POV: „Niemand is tegen het vervoer van varkens tijdens koele momenten op de dag en iedereen is voor welzijn van dieren. Daarom werken we als sector sinds 2016 met een hitteprotocol, dat ingaat bij temperaturen vanaf 27 graden. Dit protocol werkt goed in de praktijk. Toch wordt het hitteprotocol niet meegewogen in de besluitvorming.”

NVWA onvoldoende flexibel
De sectorpartijen roepen op tot het verschuiven van de slachttijden op warme dagen, naar de koelere momenten op de dag. Helaas zijn de NVWA en KDS niet in staat gebleken om aan dit verzoek tegemoet te komen. Zo maakt de NVWA verruiming van werktijden voor keuren en toezicht pas mogelijk bij een verwachte temperatuur vanaf 33 graden Celsius. Echter, zij bleek in voorkomende gevallen onvoldoende flexibel om dit waar te maken. Dit terwijl het bedrijfsleven al vanaf 27 graden Celsius maatregelen neemt. De sectorpartijen willen daarnaast dat Nederland zich aansluit bij de Europese regelgeving aangezien Nederland zich met deze beleidsregel op een eiland plaatst binnen Europa.