search

Nieuws

Vleesverwerkende industrie: laat prijsvorming over aan de markt

Vleesverwerkende industrie: laat prijsvorming over aan de markt
04 december 2020 | Persberichten

Blijkens het donderdag gehouden Meat Café – dit jaar online – zijn de leden van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) niet principieel tegen een verhoging van de vleesprijs. Zij zijn echter van mening dat de markt hier bepalend moet zijn en dat deze niet door middel van een heffing of belasting tot stand moet komen. Ook moet een eventuele prijsverhoging in haar geheel terugvloeien naar de gehele keten, dus ook naar de vleesverwerkende industrie.

Eerder dit jaar is een discussie gestart over een reële vleesprijs die ook de maatschappelijke kosten van vleesproductie dient te weerspiegelen. Eind september stuurde LNV-minister Carola Schouten een brief naar de Tweede Kamer waarin zij relevante partijen uitnodigt de noodzaak en mogelijkheden hiervan gezamenlijk te onderzoeken; een uitnodiging waarop de COV reeds in een vroeg stadium is ingegaan.

Waar de TAPP-coalitie, waarin diverse natuur- en milieuorganisaties zijn verenigd, zich heeft uitgesproken voor een van bovenaf opgelegde heffing op vlees, heeft de vleessector op basis van een groot aantal argumenten een dergelijke heffing afgewezen. Zo vindt de sector dat met een heffing de onterechte suggestie wordt gewekt dat vlees slecht is voor de gezondheid en voorbijgaat aan de belangrijke bijdrage die vlees levert aan een goede gezondheid in de vorm van eiwitten, vitamines, ijzer en mineralen. Vlees staat dan ook in de Schijf van Vijf. Een taks zou vlees bovendien ongefundeerd in de hoek plaatsen van roken, alcohol en suiker die negatieve gezondheidseffecten hebben.

Tevens is de sector van mening dat een vleesheffing ongegrond enkel één specifiek voedingsmiddel zou raken, terwijl de productie van voedsel in brede zin maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Het alleen instellen van een extra prijs voor vlees zou een vertekend en oneerlijk beeld geven richting de consument en is een gratuit gebaar. Het verdient aanbeveling eerst de maatschappelijke kosten én opbrengsten van vleesproductie en -consumptie goed in kaart te brengen.

De COV is van mening dat een hogere vleesprijs wel degelijk realistisch is in het kader van de verduurzaming van de productie en de transitie die de sector hiervoor moet maken. Overigens investeert de gehele keten nu al jaarlijks miljoenen euro’s in verdere verduurzaming. Dat geldt niet alleen voor boeren, maar ook voor de vleesverwerkende industrie zoals slachterijen die investeren in dierenwelzijn, lagere CO2-emissies, efficiëntere logistiek en duurzame marktconcepten. Een succesvol voorbeeld van verduurzaming is het Beter Leven Keurmerk-vlees, waarvoor een hogere prijs wordt betaald. Ook deze succesvolle innovatie is door de markt geregeld en niet door overheidsingrijpen tot stand gekomen.