search

Nieuws

2.0 versie COV-modelprotocol Vleessector

2.0 versie COV-modelprotocol Vleessector
16 juni 2020 | COV-nieuws

De COV heeft onlangs versie 2.0 van het COV-modelprotocol beleid en uitvoering coronamaatregelen in de vleessector gepubliceerd. (zie hier protocol 2.0). Dit herziene modelprotocol is aangepast aan ontwikkelingen en nieuwe inzichten in de afgelopen periode. De verbeterde versie is o.a. afgestemd op het Europese protocol voor de voedingsmiddelenindustrie (opgesteld door Food Drink Europe en de Europese vakorganisatie EFFAT). Daarnaast sluit het protocol nog beter aan op de afspraken met NVWA en KDS voor hun eigen werknemers en op de maatregelen over vervoer en huisvesting van arbeidsmigranten in het brancheprotocol voor de uitzendbranche.

De belangrijkste aandachtspunten in de nieuwe versie zijn:

  1. Keuze maatregelen volgens arbeids-hygiënische strategie
  2. Vertaalslag van de maatregelen naar de eigen (verdiepende) RI&E
  3. Naleving van de maatregelen in de praktijk

ad 1: Arbeids-hygiënische strategie

Bij de uitwerking en implementatie van de maatregelen dient steeds uit te worden gegaan van de arbeids-hygiënische strategie, inhoudende dat allereerst naar de bron van het probleem wordt gekeken. Alleen als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk. Alle genomen maatregelen moeten doeltreffend zijn voor de bescherming van de gezondheid van de werknemers, in overeenstemming met de vereisten van de autoriteiten, in verhouding staan tot het risico en de continuïteit van de voedselproductie niet in de weg staan.

ad 2: RI&E                                                                                                                                      

Het COV modelprotocol heeft geen juridische status binnen de Arbo regelgeving. Bedrijven dienen de risico’s en maatregelen op te nemen in de eigen Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Daarom is het belangrijk dat bedrijven het coronarisico met voorrang in hun RI&E onderkennen en een plan van aanpak hebben met maatregelen en methoden, hoe deze risico’s te beheersen zijn. Het consequent doorlopen van de verschillende stappen uit het protocol helpt bij het implementeren va de corona maatregelen uit het COV-modelprotocol en het opstellen van een (verdiepende) RI&E en Plan van Aanpak. De arbeids-hygiënische strategie geldt daarbij steeds als uitgangspunt.

ad 3: Naleving

In de praktijk blijkt dat de naleving van de corona maatregelen door de medewerkers nog veel te wensen over laat. Medewerkers zitten bijvoorbeeld te dicht bij elkaar in de kantines en kleedruimtes, maken op minder dan 1.5m afstand een praatje met elkaar, staan dicht op elkaar in de hygiëne sluis en passeren elkaar op minder dan 1.5m afstand, ook daar waar 1.5m afstand houden prima mogelijk is. In de nieuwe versie is meer aandacht geschonken aan de rol van corona-toezichthouders binnen bedrijven. Deze moeten voldoende autoriteit en gezag hebben om medewerkers op de naleving van de maatregelen aan te spreken. Niet naleving dient te leiden tot een officiële waarschuwing en te worden vastgelegd in het personeelsdossier. Een daar opvolgende overtreding zou disciplinaire maatregelen tot gevolg moeten hebben.