search

Nieuws

COV: Oproep FNV kwetsend, ongefundeerd en ongepast

COV: Oproep FNV kwetsend, ongefundeerd en ongepast
08 mei 2020 | COV-nieuws

Zo kwalificeert Algemeen Secretaris van de COV Richard van der Kruijk de oproep van de FNV om hard in te grijpen in de vleessector. Het is een klap in het gezicht van de duizenden werknemers die zich dagelijks als een van de vitale beroepsgroepen inzetten voor onze voedselvoorziening. Waar heel Nederland zijn waardering uit voor de bedrijven en mensen die tijdens de Coronacrisis in de frontlinie hun werk doen, vindt FNV het nodig de vleessector een mes in de rug te steken op basis van een tendentieuze enquête met slechts een respons van 1%(!) van alle werknemers.

COV-modelprotocol
De vleessector werkt al sinds maart met een COV-modelprotocol met Covid-19 maatregelen voor de bedrijven. Het protocol bevat concrete afspraken om de insleep en eventuele verspreiding van het virus binnen de bedrijven te voorkomen. De richtlijnen van het RIVM en de overheid zijn hierin geborgd. Daar waar de 1.5 meter afstand binnen het bedrijf niet gerealiseerd kan worden, worden alternatieve maatregelen zoals het plaatsen van schotten tussen de werkplekken of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast. Veel bedrijven hebben speciale toezichthouders aangesteld om de naleving van de afspraken te borgen. Al deze extra maatregelen zijn in aanvulling op de hygiënemaatregelen die de sector sowieso al standaard toepast.

De productie van voeding is een van de vitale functies in Nederland. Terwijl een groot deel van Nederland thuis moest blijven, moesten bedrijven en werknemers in de vleessector volop aan de bak om ervoor te zorgen dat ondanks uitdagende omstandigheden vlees(waren) op het menu van de consument kan blijven staan. De vleessector is een sterk geconsolideerde, arbeidsintensieve sector met traditioneel een belangrijke populatie aan arbeidsmigranten. Van der Kruijk: “Bedrijven die produceren voor de retail draaien volop en hebben er alle belang bij om al onze werknemers gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. Kijkend naar het ziekteverzuim in de sector, zijn we daar ook absoluut goed in geslaagd”

Feiten worden verdraaid
Volgens de COV gebruikt de FNV deze crisis om op een goedkope manier aandacht in de media op te zoeken en de positie van de arbeidsmigrant ter discussie te stellen. “Ze schromen daarbij helaas niet feiten te verdraaien en de sector ten onrechte in een kwaad daglicht te zetten”, aldus Van der Kruijk. De circa 7.000 arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de continuïteit van de vleessector. De woonlocaties van arbeidsmigranten zijn gecertificeerd en wij hebben op enkele signalen aan het begin van de maatregelen na geen berichten ontvangen dat de afspraken over het woon-werk vervoer niet goed worden nageleefd. In de genoemde casus in Velp zijn de maatregelen direct en in nauwe samenwerking met de GGD en de lokale autoriteiten genomen.

Samen de schouders eronder
Het integraal doorvoeren van de “anderhalve-meter-eis” is een uitdaging waar we iedere dag mee bezig zijn en waar we ook regelmatig tot nieuwe inzichten komen. Het borgen van de maatregelen is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. De oproep van FNV om meer toezicht door de werkgever is wel erg eenzijdig aangezien het naleven van de afspraken door de werknemers zelf een van de grootste problemen is. “Daar zullen we samen met de vakbonden onze schouders onder moeten zetten, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid” aldus de Algemeen Secretaris.

Overleg sociale partners
Wij hebben wekelijks overleg met de vakbonden. Ze hebben pas nog verzocht om van ons protocol een gezamenlijk protocol namens sociale partners te maken. “Wat ons betreft betekent iets samen uitdragen ook samen verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering en gezamenlijk een oplossing vinden voor mogelijke dilemma’s daarbij. De oproep om dan maar bedrijven te sluiten is net zo ridicuul als een oproep om alle werknemers die zich niet aan de voorschriften houden te ontslaan” aldus Van der Kruijk.

De COV heeft toegezegd direct actie te ondernemen als er signalen zijn over bedrijven waar het onverhoopt toch niet goed gaat. Maar dan wel als deze concreet onderbouwd worden (namen en rugnummers). Tot nu toe hebben we slechts enkele van dergelijke signalen gekregen. Hierop is direct door de betrokken bedrijven actie ondernomen.