search

Nieuws

Varkenssector werkt aan waardering

Varkenssector werkt aan waardering
27 november 2018 | COV-nieuws | De Nederlandse varkenssector kent maatschappelijke uitdagingen waar zij dagelijks mee te maken heeft en waar varkenshouders gehoor aan willen geven met praktische en haalbare stappen.

Wetenschappers, bedrijfsleven en varkenshouders werken aan de hand van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij om als varkenshouderij het welzijn en de gezondheid van varkens op de bedrijven verder te kunnen verbeteren. Het gaat daarbij om:

  • bigvitaliteit,
  • intacte staarten,
  • stoppen met castratie,
  • minder antibioticagebruik
  • effectieve data- en informatiestromen.


Met een nieuwe website www.vitalevarkens.nl laat de varkenssector zien welke issues worden opgepakt, hoe varkenshouders dit doen op hun eigen bedrijven, waar ze tegenaan lopen en welke resultaten ze behalen.

Uiteindelijk gaat het om meer maatschappelijke waardering voor de werkwijze en daarmee voor het imago van het eindproduct varkensvlees.