search

Nieuws

Staatssecretaris Dijksma: Varkenssector stevig op koers

Staatssecretaris Dijksma: Varkenssector stevig op koers
16 januari 2015 | Persberichten | Met de uitvoeringsagenda ‘recept voor duurzaam varkensvlees’ ligt de varkensvleesketen goed op koers om de sector duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Met de uitvoeringsagenda ‘recept voor duurzaam varkensvlees’ ligt de varkensvleesketen goed op koers om de sector duurzaam en toekomstbestendig te maken. Staatssecretaris Sharon Dijksma verzekerde het platform varkensketen, het samenwerkingsverband van COV, LTO, NVV en Nevedi, dat haar departement het realiseren van de uitvoeringsagenda zal ondersteunen.

Woensdag 14 januari jl. voerde het platform vervolgoverleg met Dijksma. De moeilijke marktsituatie voor varkensvlees kwam opnieuw aan de orde. De Staatssecretaris en de varkenssector blijven gezamenlijk doorwerken aan het verbeteren van markttoegang voor varkensvlees tot derde landen waaronder de Russische federatie. In het gesprek zijn ook andere opties verkend, zoals lichter slachten in combinatie met particuliere opslag. Daarnaast heeft het ministerie van EZ deelname van de Nederlandse varkensketen aan de Grüne Woche in Berlijn mede mogelijk gemaakt waardoor ‘Pork from Holland’ de komende week prominent in de Duitse en internationale aandacht wordt gebracht.

Tijdens het gesprek is de uitvoeringsagenda ‘recept voor duurzaam varkensvlees’ besproken. Deze agenda is uitgewerkt en zal de komende weken in de achterbannen van LTO, NVV, COV en Nevedi worden besproken. Daarna wordt, begin maart, de agenda vastgesteld en aan de Staatssecretaris aangeboden. In haar reactie benadrukte Dijksma het belang van brede steun voor het recept. Voor haar zijn duurzame marktconcepten, diergezondheid, verantwoorde soja en terugdringen van geur en ammoniak belangrijke speerpunten die duidelijk in de agenda van de varkensketen moeten worden gepositioneerd.

Het organiseren van marktkracht is het belangrijkste onderdeel van het Recept. Markt en consument staan centraal. Dijksma benadrukte het belang van de afspraken die tussen supermarkten en varkensketen zijn gemaakt over het ‘varken van morgen’. Toewerken naar duurzame verdienmodellen waarbinnen de marges eerlijk verdeeld worden is de weg naar de toekomst benadrukte ook Eric Douma, voorzitter van het platform varkensketen. De afspraak is gemaakt dat het ministerie van EZ en de varkensketen gezamenlijk blijven werken aan verduurzaming van de marktvraag en de hierbij behorende verdienmodellen. De gesprekken hierover worden voortgezet.

Het complete persbericht leest u hier.