search

Nieuws

COV: Reactie op standpunt kabinet rapport Raad voor Veiligheid

COV: Reactie op standpunt kabinet rapport Raad voor Veiligheid
10 juni 2014 | Persberichten | De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) kan zich op hoofdlijnen vinden in de maatregelen van het kabinet om het toezicht op de kwaliteit van vlees verder te verbeteren.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) kan zich op hoofdlijnen vinden in de maatregelen van het kabinet om het toezicht op de kwaliteit van vlees verder te verbeteren. Volgens voorzitter Jos Goebbels is het een stevig maar evenwichtig pakket, dat zeker zal bijdragen aan het herstel van het consumentenvertrouwen.

Maatregelen
Het kabinet wil een duidelijker scheiding doorvoeren tussen keuren en toezicht. Deze scheiding draagt zeker bij aan een heldere verantwoordelijkheid. Verder wordt de keuring nog meer gebaseerd op daadwerkelijke risico’s voor de voedselveiligheid. Ook zullen de controles aan de grens op voedsel afkomstig van landen buiten de EU worden aangescherpt. Tenslotte komt er een multidisciplinaire en integrale aanpak van fraude met vlees.

Gedragscode bedrijven
Het kabinet zet daarnaast vol in op de ontwikkeling van een gedragscode die samen met het bedrijfsleven zal worden ontwikkeld. Partijen zullen afspraken over kwaliteit, veiligheid en integriteit contractueel beter vastleggen. Bedrijven die zich hier niet aan houden, kunnen daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Ook volgen sancties en kunnen bedrijven zelfs uit de private kwaliteitssystemen worden verwijderd.

Klik hier voor het volledige persbericht.