search

Nieuws

COV: in Nederland geen wantoestanden rond runderslacht

COV: in Nederland geen wantoestanden rond runderslacht
12 september 2017 | COV-nieuws | De COV heeft kennis genomen van onaangename beelden uit (opnieuw) een Belgische slachterij, dit maal met betrekking tot vleesrunderen.

De branchevereniging wijst erop, dat in ons land de bedrijven het aspect dierenwelzijn belangrijk vinden en dagelijks hard werken om dat in de bedrijfsprocessen optimaal op orde te hebben.

De leden van de COV produceren hun vlees(producten) binnen ketenkwaliteitssystemen met onafhankelijke controles door certificerende instanties. De ondernemingen werken met welfare-officers met een speciale opleiding van de Universiteit van Bristol; overige medewerkers zijn eveneens specifiek getraind op het werken en rustig houden van de dieren.
Zodoende worden in Nederland runderen ook goed gefixeerd alvorens te worden verdoofd en zorgvuldig geslacht.

De COV wijst erop, dat Nederlandse slachterijen onder een wettelijk, permanent aanwezig toezicht staan van de NVWA. Dat intensieve toezicht heeft recentelijk geleid tot een rapportage met monitoringsresultaten over de afgelopen drie jaar. In dat kader hebben de Nederlandse roodvleesslachterijen uitstekende rapportcijfers gekregen over hun bedrijfsvoering, waarbij is inbegrepen de zorgvuldige omgang met de dieren voorafgaand aan en rond de feitelijke slacht.

Nederlandse slachterijen hebben verder eigen camera’s om bedrijfsprocessen te monitoren en de kwaliteit daarvan te helpen waarborgen. Met de toezichthouder NVWA zijn er afspraken om beelden van bedrijfsprocessen te kunnen bekijken en mee te kunnen laten nemen in beoordeling.