search

Nieuws

Protocol voor diertransport en ontvangst bij extreme hitte

Protocol voor diertransport en ontvangst bij extreme hitte
28 november 2016 | COV-nieuws | Voor de zomer van 20016 heeft de sector met de NVWA een duidelijk, nationaal gecoördineerd plan rond vervoer van dieren tijdens extreme hitte opgesteld.

Ook de COV is hierbij betrokken en heeft voor de slachterijen een voorbeeld-protocol met mogelijkheden opgesteld.

De Verordening (EG) Nr. 1/2005 (de Transportverordening) vormt de belangrijkste wettelijke basis voor het reguleren van de condities tijdens transport van dieren. Echter; de wetgeving beschrijft veel open normen en er is behoefte om dit concreter in te vullen.

Van alle sectoren in de gehele keten wordt verwacht verantwoordelijkheid te nemen op dierenwelzijn bij tropische temperaturen. De afgelopen jaren is bij extreme hitte gebleken dat slachterijen zelf maatregelen hebben genomen om het dierenwelzijn te borgen.

Concreet wordt er van alle sectoren verwacht dat de te nemen maatregelen worden beschreven wanneer de tempereratuur boven de 30 graden komt of als het over een periode van 4 dagen meer dan 27 graden is.

Iedere slachterij dient een protocol op te stellen waarin wordt beschreven welke maatregelen de slachterij neemt. De te nemen maatregelen kunnen per slachterij verschillend zijn afhankelijk van de ligging van de slachterij, de hoeveelheid aanvoer, het diersoort, etc. De NVWA toetst het protocol van iedere slachterij op de locatie. Aangezien de NVWA op iedere slachterij aanwezig is en alle dieren voor de slacht levend keurt, wordt er bij extreme weersomstandigheden extra toezicht op gehouden.

Vanaf 35 graden mag er geen diertransport meer vertrekken. De grens van 35 graden wordt bepaald door het KNMI, ‘Het Weer’-app (niet door de lokale dierenarts).

De slachterij moet ervoor zorgen dat het dierenwelzijn in de transportwagens na aankomst bij de slachterij niet in gevaar komt. Daarvoor staan de wagen zo min mogelijk stil in de zon te wachten en duurt het wachten zo kort mogelijk. Een optimale planning met zo vroeg mogelijke levering is cruciaal.

De COV heeft een document opgesteld met voorbeelden van mogelijk te nemen maatregelen. Zie hier het COV voorbeeldprotocol.

Daarnaast gaat de COV ervan uit dat als slachterijen bij extreme weersomstandigheden een verzoek indienen bij de overheid voor een tropenrooster, i.h.k.v. dierenwelzijn en het welzijn van de eigen medewerkers, dit ook mogelijk is.