search

Nieuws

VK uit EU: Britse baconmarkt blijven bedienen

VK uit EU: Britse baconmarkt blijven bedienen
24 juni 2016 | COV-nieuws | Het Verenigd Koninkrijk heeft gekozen om op een aantal (politieke) terreinen niet meer samen te willen werken met andere lidstaten en daarom uit de EU te willen stappen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft gekozen om op een aantal (politieke) terreinen niet meer samen te willen werken met andere lidstaten en daarom uit de EU te willen stappen. De COV gaat er van uit, dat Nederlandse producenten de Britten nu en in de toekomst onverminderd kunnen blijven voorzien in bijvoorbeeld de traditionele vraag naar bacon.

De verkiezingsuitkomst betekent, dat op termijn, het Verenigd Koninkrijk niet meer zal behoren tot de Europese binnenmarkt, waar vrij verkeer van goederen en diensten het uitgangspunt is. In hoeverre het uittreden de economische betrekkingen zal beïnvloeden, is nog niet te zeggen.

De COV gaat er vanuit, dat de handel met de Britten ook buiten het EU-lidmaatschap gewoon doorgang zal vinden. Zo zijn modellen denkbaar, zoals dat met Noorwegen of met Zwitserland, maar er is ook een model op basis van Vrijhandelsverdragen. Gesprekken tussen de EU en het VK zullen daar de komende periode helderheid in moeten brengen.

Wat de uittreding betekent voor de Nederlandse vleesexport is niet in te schatten en hangt mede af van het model van samenwerking, dat de komende jaren gekozen gaat worden en dat in het belang zal zijn van zowel de Britten als de EU.

Het Verenigd Koninkrijk is belangrijk is voor de export van Nederlands vlees en met name ook van varkensvleesproducten zoals bacon. Het VK is met afstand de grootste afnemer. De Britse markt is voor producenten met name van belang voor de verwaarding van de middenstukken (ruggen) van het varken, die in forse hoeveelheden als bacon uitgevoerd wordt. In 2014 vertegenwoordigde dit een waarde van 460 miljoen euro, overwegend als bacon.

Bron: COV