search

Thema's

Pensioenen

Iedereen stopt een keer met werken om welverdiend met pensioen te gaan. Dan houdt het salaris op en begint de AOW-uitkering. Deze is bedoeld als basisinkomen, die nog aangevuld moet worden. Daarom bouwen (ook) de werknemers in de vleessector een spaarpot op door via de werkgever een pensioenpremie af te dragen. Als een werknemer uiteindelijk met pensioen gaat, wordt deze uitgekeerd als aanvulling op de AOW. Het pensioenfonds zorgt er ook voor dat een partner en/of kinderen een nabestaanden- of een wezenpensioen krijgen bij een onverhoopt overlijden. 
Meer informatie over het pensioenfonds kunt u vinden bij VLEP.

Pensioen via VLEP

De Nederlandse vleessector heeft een eigen pensioenfonds: VLEP
Medewerkers van Nederlandse vleesbedrijven komen voor hun AOW en ouderdomspensioen in aanmerking vanaf de leeftijd van 67 jaar.
Zie verder de website van VLEP.

Opgebouwd pensioen
De werknemers in de vleessector betalen zelf premie, m aarook de werkgevers betalen mee.
Samen zorgen ze dat het VLEP alle pensioenen kan betalen. Omdat we in NEderland gemiddels steeds ouder worden, heeft het fonds ook extra geld nodig. Daarom moet een pensioenfonds beleggen.

Als de lonen en de prijzen stijgen, probeert het VLEP door middel van indexatie ook de pensioenen te verhogen. Als dat niet lukt, kunnen de pensioenen niet omhoog. Als het pensioenfonds onvoldoende dekking heeft, dan moeten de pensioenen zelfs verlagen, maar alleen als het echt niet anders kan.

Recent gerelateerde informatie


nieuws

Geen gegevens beschikbaar

 • Documenten

  Geen documenten beschikbaar

  standpunten

  Geen gegevens beschikbaar

 • Documenten  Geen documenten beschikbaar

  Nieuws  Geen documenten beschikbaar

  Standpunten  Geen documenten beschikbaar