search

Nieuws

Grondig onderzoek beheersing maag-darmwormen en leverbot runderen

Grondig onderzoek beheersing maag-darmwormen en leverbot runderen
25 juni 2024 | Algemeen

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) werkt samen met de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research, Royal GD, Zoetis, vertegenwoordigers van de melkveehouderij en veenweideprovincies aan een grootschalig onderzoek naar worminfecties bij melkvee. Dit onderzoek, dat loopt tot de zomer van 2027, richt zich op monitoring, diagnostiek en preventiemaatregelen met betrekking tot leverbot en maag-darmwormen, met speciale aandacht voor veenweidegebieden.

De COV draagt actief bij aan dit project, dat inspeelt op de uitdagingen van klimaatverandering en de toenemende grondwaterstand, die de ontwikkeling van parasieten bevorderen. Tevens wordt de groeiende resistentie tegen anthelminthica aangepakt.

Door duurzame managementstrategieën te implementeren, helpt de COV mee aan het verminderen van de resistentieontwikkeling bij parasieten en het minimaliseren van de belasting op het milieu door anthelminthica. Dit zal leiden tot praktische richtlijnen voor veehouders en dierenartsen om worminfecties te voorkomen en de gevolgen van infecties te beperken, wat resulteert in minder behandelingen voor koeien.