search

Nieuws

Slachterijen tonen transparantie

Slachterijen tonen transparantie
04 april 2017 | COV-nieuws | In de Toekomstvisie van de COV ‘2025. De vleessector in balans’ staat nadrukkelijk ook het thema transparantie.

COV-leden geven er in toenemende mate invulling aan door bedrijfsprocessen inzichtelijlk te maken en zo het maatschappelijk draagvlak te blijven bevorderen.

Die ambitie is recent al tot uiting gekomen in twee bijdragen op het platform Nederland Voedselland, waar de varkensslachterijen van VION en Westfort inzage geven in het slachtproces.

www.nederlandvoedselland.nl/artikel/vion-food-group-laat-slachtproces-zien

www.nederlandvoedselland.nl/artikel/op-bezoek-bij-een-nederlandse-varkensslachterij

Hier vindt u de Toekomstvisie van de COV.