search

VION: VERANTWOORDELIJKHEID EN KWALITEIT

Bij Vion Food draagt iedereen binnen de organisatie bij aan de kwaliteit van het product. Processen in het bedrijf worden continu gecontroleerd en indien nodig wordt ingegrepen en worden eventuele afwijkingen hersteld. “Wij willen onszelf voortdurend verbeteren.”

Kwaliteit is waar het om draait bij Vion Food. Om tegemoet te komen aan de wensen uit de markt, werkt deze grootste vleesverwerker van Europa, met eigen, strenge kwaliteitseisen. “Wij kunnen het alleen goed doen als de eigen organisatie op orde is”, zegt Bert Urlings, director quality assurance bij Vion.

Het fundament voor voedselveiligheid werd gelegd in het Witboek Voedselveiligheid dat de Europese Unie in 2000 publiceerde. Volgens Urlings springen daar drie punten uit: de verantwoordelijkheid van de producenten, voedselveiligheid dat gebaseerd dient te zijn op wetenschap (kennis en kunde) en werken met HACCP op basis van risico analyses. Deze Hazard Analysis Critical Control Points zorgen ervoor dat besmetting van het product wordt voorkomen tijdens het productieproces van voedingsmiddelen. Dit geeft dan ook de garantie dat het voedingsmiddel op een veilige wijze is geproduceerd.

Toegang Noord-Amerikaanse markt
Vion werkt met een eigen HACCP-standaard en met ISO 9001, de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Zo kan worden beoordeeld of de organisatie voldoet aan de eisen van afnemers, specificaties, wet- en regelgeving en de eigen eisen van Vion. Urlings: “Door het invoeren van een uniforme norm voldoen al onze productiebedrijven inhoudelijk aan alle eisen van de afnemers.” Omdat Vion werkt met een eigen HACCP-systeem, voldoet het aan de eisen van alle belangrijke global food markets, zoals Australie, China, Zuid-Korea en Japan. Vion exporteert al meer dan tien jaar vers varkensvlees naar de Verenigde Staten en werd onlangs wederom succesvol beoordeeld door de Amerikaanse autoriteiten.

Hoe deze controle van de Amerikaanse autoriteiten werkt, legt Urlings uit aan de hand van de beheersing van antibioticumgebruik bij varkens. “De veehouder past antibiotica toe binnen het kader van IKB. Wij controleren deze standaard en borgen dat deze ook goed wordt nageleefd. Zo onderzoeken wij risicogericht vele duizenden karkassen van varkens op residuen van antibiotica. De Amerikanen controleren of we de procedures goed opvolgen en de juiste maatregelen nemen.”

Daarnaast controleert Vion het niveau van biosecurity op boerderij-niveau via de bloedmonsters die worden genomen tijdens het slachten, vertelt Urlings. Op deze wijze wordt de aanvoer van gezonde dieren georganiseerd: IKB bij de varkenshouders en risicogerichte controles door de slachterij. “Vervolgens is het aan de slachterij zelf om ervoor te zorgen dat we het vlees van het varken veilig houden. Na het slachten maken we de huid van varkens steriel in brandovens en zorgen we voor een slachtproces zonder bezoedeling. Mocht toch een enkele keer bezoedeling optreden tijdens het uitslachten, dan wordt deze verwijderd op het opknapbordes en het karkas opnieuw geflambeerd. De Amerikaanse inspecteurs willen altijd zien dat dit soort procedures professioneel worden uitgevoerd. Karkassen worden daarna meteen gekoeld, zodat eventueel aanwezige bacteriën zich niet kunnen vermeerderen.” Vion stelt zelf het acceptabele besmettingsniveau vast, “waarbij wij strenger zijn dan de overheid”. “Dat heeft te maken met onze performance en de eisen van onze belangrijkste afnemers zoals de Amerikanen”, aldus Urlings.

Team huddles
Om alle processen goed te monitoren en te stroomlijnen, wordt binnen het bedrijf gewerkt met een afgeleide van de Demming Cirkel. Deze cirkel beschrijft vier activiteiten (plan – do – check – act) die op alle procesverbeteringen in de organisatie van toepassing zijn. Door het cyclische karakter is kwaliteitsverbetering voortdurend onder de aandacht. “Wij willen alle taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk hebben. Iedereen binnen onze organisatie is verantwoordelijk voor zijn bijdrage aan de kwaliteit van het proces en het product binnen zijn eigen span of control.”

In de praktijk ziet dit er als volgt uit. Elke drie uur komen de zogeheten ‘team huddles’ bestaande uit afdelingen als slachthal, de stal, veredeling en de  snijzaal bij elkaar en bespreken de voortgang van de productie en prestaties. Deze worden op grote borden geschreven – en zijn voor iedereen zichtbaar. De productkwaliteit wordt hierbij in beeld gebracht, zodat zichtbaar is wat goed gaat en wat beter kan. De resultaten worden vervolgens direct op de werkvloer getoond, waarbij eveneens direct kwaliteitsfeedback wordt gegeven. Eventuele afwijkingen worden in kaart gebracht, het doel vastgesteld, de bron geanalyseerd en problemen opgelost. Het plan wordt vervolgens uitgevoerd en de effecten gemeten en geëvalueerd en dan begint het hele proces weer van voren af aan. “Zo verbeteren we onze organisatie en de kwaliteit continu.”

Hartslag van het bedrijf
“Iedereen loopt hier langs de borden dus het kan niemand ontgaan hoe de zaak er voor staat.” Groot voordeel is dat er één systematiek is, aldus Urlings. “Dat gaat over Arbo-regels, kwaliteit, voedselveiligheid en rendement.” Pas als een probleem is opgelost, wordt het van het bord geveegd. Urlings vergelijkt de controles met het meten van de hartslag van het bedrijf. “De ene keer is er niets aan de hand, de andere keer wel.” Hoe langer een onderwerp op het bord staat, hoe hoger het managementniveau is dat zich er mee bezig houdt.

Door deze manier van werken zitten verbetering en kwaliteit structureel in de hoofden van de medewerkers. Daarnaast is ”meteen goed produceren” sterk verhoogd, wat ten goede komt aan de kwaliteit. Urlings: “Eigen kwaliteitssystemen van bedrijven bieden nieuwe en goede kansen om de veiligheid van voedingsmiddelen te verbeteren.”

Naam: Bert Urlings
Functie: director quality assurance bij Vion Food, verantwoordelijk voor voedselveiligheid, dierenwelzijn, productintegriteit en certificering.
Over het bedrijf: Vion Food is een internationale vleesproducent met productlocaties in Nederland en Duitsland en verkoopkantoren in meer dan tien landen wereldwijd.
Quote: “Iedereen binnen onze organisatie is verantwoordelijk voor zijn bijdrage aan de kwaliteit van het proces en het product binnen zijn eigen span of control.