search

Goede omstandigheden zijn speerpunt

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een speerpunt van de visie van de COV én diens verantwoordelijkheid als werkgeversorganisatie. “Welzijn en veiligheid van werknemers in de sector is een belangrijk aandachtspunt.”

Als werkgeversorganisatie is de COV partij bij het samenstellen van de collectieve arbeidsomstandigheden (cao) waarin het arbeidsvoorwaardenpakket voor de vleessector wordt geregeld. Veiligheid en welzijn zijn hierbij belangrijke thema’s, aldus Keetie Pronk, sociaal secretaris bij de COV. “Zeker vanwege de specifieke omstandigheden in onze sector, zoals het werk in koude omgeving met het gebruik van machines en messen.”

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers. Werknemers hebben er baat bij dat de werkomstandigheden optimaal zijn. “Dit voorkomt lichamelijke klachten en stimuleert de persoonlijke motivatie en de productiviteit.” Inmiddels zijn deze afspraken ook in de CAO vastgelegd. De afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, staan in een arbocatalogus.

Risico’s beperken
Naast veiligheid en welzijn spelen ook thema’s als een fatsoenlijk pensioen en bijvoorbeeld de internationale concurrentiepositie een belangrijke rol. Bedrijven in de vleessector die personeel inlenen, moeten dit doen bij SNA (Stichting Normering Arbeid)-gecertificeerde bureaus. Deze verplichting is opgenomen in de cao. 

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de zogestelde eisen in de NEN 4400 norm. Deze nationale norm stelt eisen aan uitleners en aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies, betaling van loon en minimum vakantiebijslag en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Belangrijk voor een sector waarin veel gewerkt wordt met buitenlandse werknemers. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden regelmatig gecontroleerd, waardoor het risico op misstanden voor de opdrachtgever, opdrachtnemer en werknemer wordt beperkt.

De COV doet eveneens steekproeven om te kijken of bedrijven met SNA gecertificeerde opdrachtnemers werken. De COV hecht waarde aan de juiste naleving van wet- en regelgeving.

Bewust beleid
Om het SNA-keurmerk verder te versterken, is in samenwerking met sociale partners hard gewerkt om de belangrijkste elementen uit de cao van de vleessector uit te werken in normbepalingen voor het keurmerk. Het past bij het bewuste beleid en de werkwijze van de COV. Pronk: “De eisen die zijn toegevoegd gaan op sommige punten verder dan de eisen die gelden voor uitzendondernemingen die niet onder de cao voor vleessector vallen. Zo wordt er niet alleen gekeken of er pensioen wordt afgedragen, maar ook of dit aan het juist pensioenfonds wordt gedaan.” De wijzigingen zijn hier te vinden. Op de site van de Stichting Normering Arbeid kunnen opdrachtgevers zich aanmelden voor de attenderingsservice. Met dit gratis abonnement krijgen opdrachtgevers wijzigingen in de registratie van leverancier(s) automatisch per e-mail toegestuurd. Pronk: “Gezien het belang van beperking van risico’s, raden wij opdrachtgevers ten zeerste aan van deze mogelijkheid gebruik te maken.”

Verantwoordelijk voelen
De verantwoordelijkheid van de COV uit zich tevens in een uitgebreid pakket aan subsidies voor scholing van werknemers in de branche. De productie van hoogwaardige producten en voedingsmiddelen kan immers alleen worden gegarandeerd met deskundige werknemers die vertrouwd zijn met de hygiëneregels en goed uit de voeten kunnen met kwaliteitsvoorschriften. Er zijn  tal van nieuwe opleiding ontwikkeld op het gebied van vaktechniek, kwaliteit en zorg.

Beter werken, beter vlees
Al deze inspanningen zorgen ervoor dat de COV en de leden goede werkafspraken hebben die zorgen voor eerlijke beloningen in de sector.

Wie meer informatie zoekt over werken in de sector vlees kan naar de site vleeswerkt.nl, die een initiatief is van de COV en de vakbonden en zich richt op werkgevers én werknemers.